• Telefon: (25) 682 40 30
  • Email: biuro@camaokna.pl
  • Godziny pracy: 8:00 - 17:00

Dotacja z Unii Europejskiej

Firma CAMA Montażowo-Handlowo-Usługowa Jarosław Głaszczka uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej kluczem innowacyjnego rozwoju firmy CAMA”.

Głównymi działaniami w projekcie jest przeprowadzenie audytu i opracowanie strategii wzorniczej oraz wdrożenie do oferty innowacji produktowej – okna IsoEstetic.

Z projektu korzystać będą pracownicy, którzy uczestniczą w procesach powstawania nowych i udoskonalonych produktów.

Docelowo z innowacji produktowej IsoEstetic – okien PCV z niewidocznym zgrzewem i współczynnikiem przenikalności cieplnej do 0,7 W/(m2K) oraz udoskonalonych produktów będą korzystać klienci firmy.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez wzmocnienie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wykorzystania go w działalności firmy.

Efektami projektu będą:

  • istotna modyfikacja bieżącej oferty produktowej oraz wprowadzenie innowacji IsoEstetic
  • zwiększenie możliwości technologicznych
  • zwiększenie potencjału innowacyjności
  • zarządzenie produktem poprzez wykorzystanie wzornictwa
  • większe zadowolenie klienta
  • pozyskanie nowych rynków zbytu
  • zwiększenie jakości komunikacji z klientami.

Wartość projektu: 2 186 940,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 330 700,00 zł

#FunduszeUE #Fundusze Europejskie